Pro programování CNC strojů používáme SW SolidCAM umožňující programovat obrábění souvisle v 5 osách.