KONSTRUKCE

  • Navrhujeme, vyvíjíme a vyrábíme jednoúčelové stroje a přípravky. Při konstrukci využíváme podporu 3D softwaru pro digitální projektování.

  • Využíváme SW SolidEdge a SolidWorks.

  • Konstrukční oddělení zajišťuje podporu naší výrobě při zpracování a úpravě zákaznické dokumentace. Máme bohaté zkušenosti se zahraničními výkresy, především japonskými, německými a z USA.

  • Převážná část našich strojů je určena pro zákazníky z automobilového průmyslu.

  • Při návrhu úzce spolupracujeme se zákazníkem, který připomínkuje a schvaluje konstrukci před vlastní výrobou zařízení. Pečlivě se věnujeme i analýze možného výskytu a vlivu vad (FMEA).

  • K zařízení zpracováváme dokumentaci dle platné legislativy a požadavků zákazníka. Její součástí je i důkladná analýza rizik. Součástí dokumentace je CE prohlášení o shodě a revize. Samozřejmostí je tato dokumentace: 3D data, 2D výkresy, elektroschémata, schémata pneu obdodů apod.

Pro řízení strojů využíváme tyto řídící systémy

  • Siemens
  • Omron
  • Mitsubishi

Pro vizualizaci procesů používáme dotykové LCD panely Sick, Omron, Mitsubishi, ProFace.