Dekontaminační pracoviště

Pracoviště pro ofuk stlačeným ionizovaným vzduchem.